• ประกาศ โรงเรียนด่านสวีวิทยา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563   ดาวน์โหลดไฟล์