• ประกาศโรงเรียนด่านสวีวิทยา เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563   ดาวน์โหลดไฟล์ 
  •  แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563  ดาวน์โหลดไฟล์  

 

  • ประกาศโรงเรียนด่านสวีวิทยา เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563   ดาวน์โหลดไฟล์ 
  •  แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563  ดาวน์โหลดไฟล์