กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกฤตยาภรณ์ พรหมสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0918232685
อีเมล์ : dt.honey2@gmail.com

นางสาวจันทร์สุนี ชูทาโสต
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0821673725
อีเมล์ : junsunee.eye@gmail.com