กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวชลทิชา สังฆะสา
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0824280890
อีเมล์ : sheguide26@gmail.com