กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววิภาพร ชั่งสัจจา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0915177555
อีเมล์ : wipaporn.chang@gmail.com

นางสาวสุเรียนี บินมะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0901783990
อีเมล์ : meeree011@gmail.com