กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกัญญ์วรา ส่งระวิ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0935766518
อีเมล์ : kanwarasong@gmail.com

นางสาวชนากานต์ พุ่มเกต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0862968230
อีเมล์ : chanakan8234@gmail.com