เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนด่านสวีวิทยา (ด.ว.)

จังหวัดชุมพร

คำร้อง-ทำนอง อ.ชาติชาย ชนชีวัฒน์

โรงเรียนด่านสวีวิทยา
เก่งกล้าทะนงองอาจ
การศึกษาพวกเราสามารถ
เทิดทูนในชาติ ศาสนา พระมหาราชันย์
 
โรงเรียนด่านสวีวิทยา
การกีฬาชิงชัย รวมใจมั่น
แม้ชนะ-ปราชัย ไม่สำคัญ
พวกเรายึดมั่นในน้ำใจของนักกีฬา
 
** ธง น้ำเงิน-ทอง
มองเด่น เป็นสง่า
เชิดชูเกียรติ ยึดมั่น ในจรรยา
พวกเรารักษา ด้วยสามัคคี
 
โรงเรียนด่านสวีวิทยา
เก่งศึกษากตัญญูรู้หน้าที่
พวกเราล้วนสุข เกษมเปรมปรีดิ์
เทิด ด.ว.นี้ให้เกริกไกร ไชโย (ซ้ำ) **