รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนด่านสวีวิทยา
หมู่ที่ 4   ตำบลด่านสวี  อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
เบอร์แฟกส์ 077-538254
Email : Dansawiwitaya.chomporn@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :